Les aquariums du monde contre les déchets marins

La Pairi Daiza Foundation supporte une conférence organisée par la communauté européenne...

De Pairi Daiza Foundation ondersteunt een conferentie die door de Europese Gemeenschap wordt georganiseerd ter bestrijding van vervuiling van de oceanen en mariene afval. Deze conferentie vindt plaats op 5 en 6 oktober 2017 in Malta

 

Autres actualités